Program – Web Edukator – Kurs web dizajna

  • Osnove: Osnovni pojmovi, server, hosting, funkcionisanje web sajtova …
  • Planiranje i organizacija: Priprema za izradu sajta, struktura, mapa sajta, plan strane, grafike i mediji, razolucija, konvencija o imenovanju fajlova …
  • Radno okruženje: Server, instalacija i upotreba, korisni programi
  • HTML: Uvod, elementi, sintaksa, standardi, razvoj i verzije, xHTML, HTML5
  • CSS: Uvod, elementi, sintaksa, vrste, razvoj i standardi, CSS, CSS3
  • JavaScript: Uvod, sintaksa, implementacija gotovih skripti,
  • Flash animacije: Vrste i upotreba, izrada banera, implementacija, YouTube,
  • PSD2HTML: Photoshop, slices, optimizacija, html, table2div,
  • Live site: Server, FTP, Cpanel, PHPMyAdmin
  • SEO: Uvod i razvoj, pretraživaci, statistika, alati, marketing