Kontakt – Web Edukator – Kurs web dizajna

  • Kurs Web Dizajna

Kancelarija za mlade Palilula Cvijićeva 112, Beograd

Kancelarija za mlade Stari grad, Infoo Room, 1300 kaplara, Beograd

Kancelarija za mlade Zvezdara, Nerodimska 2, Beograd

  • Dragan Filipović

Telefon: 060/5582422

Email - Kurs Web Dizajna - Web EdukatorEmail: vebkurs@gmail.com

Google + Kurs Web Dizajan - Web EdukatorGoogle+: http://plus.google.com/105329009034088217020?hl=sr

YouTube Kurs Web Dizajna - Web EdukatorYoutube: http://www.youtube.com/user/kurswebdizajna

Twitter Web Edukator - Kurs web dizajna Twitter: http://twitter.com/#!/kurswebdizajna

Facebook page Kurs web dizajnaFacebook: http://www.facebook.com/kurswebdizajna