Dodatno formatiranje

Dragan Filipović Drugi deo - Skripta, Kurs Comments (0)

Liste

Promena difoltne oznake na listi (bulettsa) menja se komandom u CSS-u

list-style-image:url(../images/slika.jpg);

Centriranje strane

Postoji više načina za centriranje strane preko CSS-a

#centriranje {
 vertical-align:top;
 margin-left:auto;
 margin-right:auto;
 width:800px;
}

Ovaj stil treba dodati divu koji obuhvata celu stranu. Odmah ispod <body> taga dodajte div sa ID-jem centrtiranje, a taj isti div zatvorite na dnu strane, odmah iznad </body> taga. Na ovaj na;in cela strana se nalayi u okviru ovog diva.

Naslovi

Naslovi se mogu formatirati pomoću h1, h2,… h6 tagova ili proizvoljno putem CSS-a.

Na mestu gde želimo naslov (vrh leve i desne kolone) dodamo div u kome će se nalaziti naslov. Ukucamo naslove, a divu dodelimo format iz CSS-a

/******************
 16 - naslovi
 *******************/
 .naslovi {
 color:#FFFFFF;
 text-align:center;
 font-size:14px;
 text-transform:uppercase;
 font-family:"Courier New", Courier, monospace;
 font-weight:bold;
 height:37px;
 background-image: url(../images/naslov-green.png);
 background-repeat:repeat-x;
 padding-top:9px
 }

Ovde smo izabrali Veličinu i font slova, kao i opciju da sva slova budu velika ( text-transform:uppercase;). Pomerili smo naslov za 7px od vrha, i dodali smo mu pozadinsku sliku koja se ponavlja po horizontali. Kada koristimo jednostavnije slike, najbolje je da one budu malih dimenzija i da im zadamo ponavljanje po horizintali ili vertikali. Na ovaj način ceo element ima pozadinsku sliku. height:37px; predstavlja visinu elementa koja će se ispuniti pozadinskom slikom.

Ovim kodom ćemo dobiti

Naslov teksta

Comments (0) Trackback from your site.

Dragan Filipović

Predavač na Kursu Web Dizajna - Web edukator.

Ostavi komentar

Morate biti prijavljeni da biste dodali komentar.