CSS – uvod

Dragan Filipović Drugi deo - Skripta, Kurs Comments (0)

/* komentari u CSS-u */

Ukoliko neki kod ne želite da brišete, jer će vam možda kasnije trebati, ali želite da ga isključite trenutno, stavite ga pod komentar:

/*

 body {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 }

 */

ID – identifikator:

#ime {

atribut:vrednost;

}

Koristi se za glavne elemente na strani

#glavna_tabela {

 width:800px;

 }

Class – klasa:

.ime {

atribut:vrednost;

}

Koristi se za sekundarne elemente na strani

.tekst {

 text-align:center;

 font-size:14px;

 text-transform:uppercase;

 font-family:"Courier New", Courier, monospace;

 font-weight:bold;

 }

Type – tip:

ime {

atribut:vrednost;

}

Koristi se za osnovne tagove na strani (p, h1, h2, td, tr, body …) i ne mora da se dodaje definisanom elementu u strani (poput <table id=“glavna_tabela“>), već automatski važi za svaki tag. Uglavnom se koristi za formatiranje linkova, naslova i pozadine strane.

body {

 background-image: url(../images/pozadinska_slika.jpg);

 }

Descendent – potomak selektor:

#ime tip {

atribut:vrednost;

}

Koristi se za formatiranje osnovnih tagova u određenom elementu. Uglavnom se koristi za formatiranje linkova kada želimo da u nekom elementu budu drugačiji od linkova u ostatku strane. #ime je neki element koji prethodno mora biti formatiran, tip je osnovni tag koji se nalazi u tom elementu

#futer a:link {

 color: #000000;
 text-decoration: overline;

 }

Group – grupisanje:

#ime, #ime2, #ime3 {

atribut:vrednost;

}

Ako želite da primenite isto pravilo na nekoliko selektora, možete da ih grupišete i odvojite zarezom.

#heder, #futer {

 text-align:center;
 font-family:Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
 color:#FFFFFF;
 font-weight: bold;

 }

Comments (0) Trackback from your site.

Dragan Filipović

Predavač na Kursu Web Dizajna - Web edukator.

Ostavi komentar

Morate biti prijavljeni da biste dodali komentar.