Liste

Dragan Filipović Drugi deo - Skripta, Kurs Comments (0)

Unordered List - Neuređene liste

- Neuređene liste se koriste za prikazivanje grupe stavki koje ne prate neki redosled. Kod ove vrste listi čitači po difoltu prikazuju svaku stavku kao Bullet point. Od oznaka postoji još i prazan krug i kvadrat.

<ul type=”disc|circle|square”>

Lista je obuhvaćena <ul> Tag-om, a svaka stavka <li> Tag-om. Pomoću CSS-a možete promeniti stil Bullet-a ili ih skroz ukloniti.

KOD:

<ul>

<li>Prva stavka</li>

<li>Druga stavka </li>

<li>Treća stavka</li>

</ul>

DIZAJN:

  • Prva stavka
  • Druga stavka
  • Treća stavka

Ove liste se veoma često koriste, ne samo za formatiranje teksta, već i za izradu menija, horizontalnog ili vertikalnog webpage layout-a isl.

Ordered List - Uređene liste

- Uređene liste su korisne kada prikazujete stavke koje prate neki redosled kao na primer:

KOD:

<p>Kada nešto želimo da nabrojimo:</p>

<ol>

<li>Prva stavka</li>

<li>Druga stavka </li>

<li>Treća stavka</li>

</ol>

DIZAJN:

Kada nešto želimo da nabrojimo:

  1. Prva stavka
  2. Druga stavka
  3. Treća stavka

Umesto Bullet-a, po difoltu, u čitaču se prikazuje broj ispred svake stavke u prikazu stranice. Od oznaka postoje još i mala slova, velika slova i rimski brojevi.

<ol type=”A|a|I|i|1”>

Uređene liste ne moraju da počnu brojem 1 ili slovom A. Na primer, ako hoćemo da naša lista krene velikim slovom E dodaćemo startnu vrednost 5 (jer je E peto slovo alfabeta) pomoću koda:

<ol type=”A” start=”5”>

Da bismo dodali startnu poziciju stavki liste, dodaćemo joj vrednost pomoću sledećeg koda:

<ol type=”A”> <li value=”5”></li> </ol>

KOD:

<p>Kada nešto želimo da nabrojimo:</p>

<ol type=”A” >

<li value=”5”>Prva stavka</li>

<li>Druga stavka </li>

<li>Treća stavka</li>

</ol>

DIZAJN:

Kada nešto želimo da nabrojimo:

  1. Prva stavka
  2. Druga stavka
  3. Treća stavka

U Dreamweaver-u liste se ubacuju preko HTML prikaza Property Inspector-a i preko dugmeta Format u meniju aplikacije.

liste

Insert — HTML — Text object – Unordered list

Text — List — Unordered list

Bitno:

Neuređene liste - selektujemo nekoliko paragrafa kliknemo Unordered list ikonu u Properties baru i dobićemo buletts listu. Jedan ceo paragraf dobija jedan bulett – kružić. Ove liste ćemo najviše koristiti za izradu menija – navigacije.

Struktura liste – lista počinje <ul> tagom i završava se zatvarajućim </ul> tagom. Između se nalaze elementi koje nabrajamo u okviru <li> </li> taga.

<ul>

<li>Prva stavka</li>

<li>Druga stavka </li>

<li>Treća stavka</li>

</ul>

Comments (0) Trackback from your site.

Dragan Filipović

Predavač na Kursu Web Dizajna - Web edukator.

Ostavi komentar

Morate biti prijavljeni da biste dodali komentar.