Rad sa tekstom

Dragan Filipović Drugi deo - Skripta, Kurs Comments (0)

Struktura teksta

Oznake za strukturno označavanje teksta su:
• p – paragraf (element <p>paragraf teksta</p>
• h1 do h6 – naslovi od nivoa jedan do nivoa šest, Element h1 daje najveću veličinu slova, a h6 najmanju
• ul, li – neuređena lista sa stavkama, bulettin, spisak sa tačkicama isl.
• ol, li – uređena lista sa stavkama, spisak sa brojevima, slovima isl.
• blockquote – paragraf sa tekstom pod navodnicima
• dl, dt, dd – lista definicija sa terminima i definicijama termina
Postoji nekoliko načina za dodavanje ovih elemenata na stranicu:
• Kucanjem koda direktno u Code prikazu
• Preko Property Inspector-a (HTML View)
• Preko Text tab-a u Insert panelu
• Preko Format dugmeta u meniju aplikacije

Znači tag za paragraf teksta je <p>. Pa se teskt u kodu vidi na sledeći način:

KOD:

<p> Neki tekst</p>

Tekst između otvarajućeg i zatvarajućeg taga vidi se na veb strani.

<p>&nbsp;</p> je prazan red, kada u Design delu stisnete ENTER i time ubacite novi red, ovaj kod se pojavljuje u Code delu.

Kada u Design delu ukucamo neki tekst i stisnemo ENTER, ovaj tag (<p>) se automatski ubacuje oko teksta. Svaki novi ENTER pravi novi prazan paragraf.

Formatiranje teksta

Za osnovno formatiranje teksta koristimo Properties bar koji ima ikone kao u word-u. (Bold, Italik, Centralno, Levo ili desno poravnjanje)

Bold i Italik su inline tagovi i utiču samo na selektovani tekst. Ostali načini formatiranja utiču na celi paragraf u kome se trenutno nalazi kursor.

Npr:

KOD:

<p align="right"> Neki tekst </p>

DIZAJN:

Neki tekst

KOD:

<p><strong>Lorem ipsum dolor sit amet</strong> tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

DIZAJN:

Lorem ipsum dolor sit amet tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Paste komanda

Kada kopirate tekst iz Worda i želite da ga ubacite u Dreamweaver možete koristiti opcije copy/paste. Na ovaj način ćete sačuvati veći deo formatiranja iz Worda. Detaljno uredjivanje komande Paste radite u Edit — Preferences — Copy/Paste

Novi red u istom paragrafu

Izmedju dva paragrafa postoji odredjeni razmak. Ukoliko želte samo novi red, koji pripada započetom paragrafu koristite tag <br />

Ovaj tag nema otvarajući i zatvarajući deo, već se koristi samostalno.

KOD:

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.<br /> Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat</p>

DIZAJN:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat

umesto dva paragrafa

KOD:

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat</p>

DIZAJN:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat

Headings – h1 – h6 naslovi

Unapred definisani stilovi (veličina fonta, debljina i sl.) za naslove određeni su tagovima h1, h2, h3 … h6.

KOD:

<h1>Neki tekst</h1>
<h6>Neki tekst</h6>

DIZAJN:

Neki tekst

Neki tekst

h1 je veoma bitan tag za SEO optimizaciju.

Izdvajanje teksta, citat

Tag blockquote služi za citiranje ili izdvajanje nekog dela teksta.

KOD:

Neki tekst

DIZAJN:

Neki tekst

Comments (0) Trackback from your site.

Dragan Filipović

Predavač na Kursu Web Dizajna - Web edukator.

Ostavi komentar

Morate biti prijavljeni da biste dodali komentar.