Definisanje novog sajta

Dragan Filipović Drugi deo - Skripta, Kurs Comments (0)

Kreiranje novog Web sajta u Dreamweaver-u podrazumeva definisanje lokalnog sajta na vašem računaru kako bi Dreamweaver znao gde da sačuva i nađe fajlove vezane za vaš sajt. Postoji više načina za otvaranje Site Definition dijalog boksa preko koga definišete vaš novi sajt. Jedan način je preko opcije Site u meniju aplikacije.

novi sajt

Još jedan način za definisanje novog sajta je i preko Files panela preko opcijeManage Sites

m sites

Ova opcija otvara Manage Sites dijalog boks preko koga možete kreirati novi sajt ili upravljati već postojećim Web sajtovima. Kada izaberete opciju New Site, otvoriće vam se Site Definition dijlalog boks sa izabranom karticom Basic. Ova kartica vam omogućava definisanje novog sajta pomoću Site Wizard-a i setuje samo osnovne karakteristike kao što su ime sajta, HTTP adresa sajta i Root folder sajta

novi sajt def

Site name - Ovde definišete ime novog sajta unutar Dreamweaver-a. Ovo ime obično predstavlja ime klijenta ili označava namenu Web sajta i služi samo vama, posetioci Web sajta ga neće videti.

HTTP Address - Ukucajte http://localhost/vas_root_folder

Ovo je vaša lokalna internet adresa.

Za potrebe kursa koristićemo lokalni server XAMPP, pa će nam se folderi preklapati, odnosno jedan isti folder će biti i Root folder i folder za skladištenje podataka na lokalu i folder za skladištenje podataka na serveru.

Yes, I want to use server teh…. ASP JavaScript

Koristićemo različite vrste skripti.

Edit and test Localy

Where on your computer you want to store ur files? Izaberite vaš root folder.

What url would u use to browse… ukucajte http://localhost/vas_root_folder/

No, dont use remote server

Finish

Konfigurisanje Dreamweaver-a

Edit — Preferences


New Document

kategorija postavlja globalne karakteristike za sve Web stranice koje se kreiraju u Dreamweaver-u:

Default Encoding kod novog dokumenta treba biti Unicode(UTF-8), kako bi se omogućio rad sa specijalnim karakterima – naša slova č,š,ć i sl.

Default Document Type (DTD) Difoltno podešavanje je XHTML 1.0 Transitional. XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) je forma HTML jezika koja proširuje funkcionalnost dokumenata tako što se usklađuje sa striktnijim XML pravilima. <!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd“>

Ove opcije treba da ostanu po difoltnom podešavanju, odnosno treba samo proveriti da li gore pomenute opcije uključene. Edit — Preferences / New document

Podešavanje difoltnog Web preglednika/brovsera

Kada pritisnete F12 na vašoj tastaturi ili kliknete na opciju iz menija fajl pa zatim Preview in Browser stranica koja je trenutno aktivna u Document prozoru će se otvoriti u difoltnom Web čitaču.

Edit — Preferences / Preview in browser

Kod opcije Preview in Browser treba dodati bar tri najkorišćenija brovsera: IE, Firefox i Chrome

Oznake:,

Comments (0) Trackback from your site.

Dragan Filipović

Predavač na Kursu Web Dizajna - Web edukator.

Ostavi komentar

Morate biti prijavljeni da biste dodali komentar.