Dreamweaver

Dragan Filipović Kurs, Prvi deo - Skripta Comments (0)

Welcome screen

Kada pokrenete Dreamweaver, Welcome screen se pojavljuje na radnoj površini. Inače ovaj screen je automatski omogućen pa će se prikazivati svakog puta kada pokrenete aplikaciju. Ako ne želite da vam se prikazuje ovaj Screen, imate mogućnost u levom donjem delu tog prozora da štiklirate dugme Don’t show again. Ovaj Screen sadrži takozvane brze linkove  za kreiranje novih dokumenata i linkove ka poslednjim fajlovima na kojima ste radili.

dw

Alatke

Document tab bar

Document tab bar se nalazi direktno ispod Toolbar aplikacije i prikazuje ime fajla. Kada je otvoreno više fajlova, poređani su s leva na desno, svaki fajl ima svoj Tab u Tab baru. Ako želite da vidite vaša dokumenta u nekom posebnom nizu, možete prevući levim klikom miša dokument na željeno mesto (metoda Drag and Drop).

Document toolbar

Document toolbar se nalazi na vrhu svakog otvorenog dokumenta, a ispod Document Tab bar-a i prikazuje sve opcije i detalje vezane za aktivan dokument. Prelaskom miša preko svake opcije pojavljuje se koristan Tooltip koji prikazuje ime i funkciju dugmeta.

tool

U Document Toolbar-u postoje dugmad koja omogućavaju različite prikaze vaše stranice. Postoji pet režima prikaza: Code view - Prikazuje kod vašeg dokumenta. Ovaj prikaz nam omogućava ručno kodiranje u HTML-u, CSS-u, JavaScript-u …Design view - Ovaj prikaz je WYSIWYG (What You See Is What You Get) i on nam omogućava vizuelni prikaz koda koji se nalazi u Body Tag-u dokumenta. Iako je prikaz prilično sličan onome što ćete videti i u prozoru čitača, Design view ipak ne može da prikaže neke interaktivne elemente kao što su linkovi ili JavaScript. Split View - Ovaj prikaz se koristi da biste istovremeno videli i kod i dizajn stranice. Pomoću bara koji ih razdvaja mogu se podesiti veličine dela koji prikazuje kod i dela koji prikazuje dizajn. Sledeći element Document Toolbar-a je Title. Ovde nam je omogućeno da na brz način dodamo naslov našem dokumentu. Takođe možemo kucati naslov Web stranice direktno u kodu u Title Tag-u. Ovaj naslov se pojavljuje u Title baru čitača.

title

File Management: Koristi se za preuzimanje i prenos fajlova na Web server.Preview/Debug in browser: Koristi se za prikaz stranice u čitaču. Refresh Design View (F5): Kada napravite promene u Code prikazu, kliknite na ovo dugme da biste osvežili Design prikaz. View options: U padajućem meniju ovog dugmeta nalaze se opcije za uključivanje/ isključivanje lenjira, mreže, vođica, zatim Header bara (opcija Head Content).

Lenjiri (Rulers)

Lenjiri su odličan alat koji može da vam asistira kod merenja i postavljanja elemenata na Web stranicu. Pojavljuju se u levoj i gornjoj ivici prozora dokumenta. Desnim klikom miša možete odrediti da li će lenjiri biti prikazani u pikselima, centimetrima ili inčima. X/Y koordinate lenjira koje predstavljaju 0/0 tj. početak za obe ose po difoltu je postavljen u gornjem levom uglu fajla. Isključivanje lenjira se vrši preko opcije Hide Rulers.

Status bar

Status bar sadrži dosta priručnih alata. U levom delu status bara se nalazi Tag selektor i omogućava vam da selektujete sadržaj određenog Tag-a. U desnom uglu status bara su Select tool, Hand tool. Zatim prikaz trenutne veličine prozora dokumenta u pikselima i procenjeno vreme otvaranja stranice.

status

Paneli

Paneli u Dreamweaver-u pomažu korisniku da organizuje, modifikuje i selektuje sadržaj iz njih kao i da obezbedi pristup raznim alatima i funkcijama. Glavni paneli su Files panel, CSS panel i Properties Inspector. Svi paneli izuzev Properties Inspector-a se nalaze u „doku” za panele ili su u grupi ili individualno.

Properties Inspector

Properties Inspector je panel koji služi za formatiranje, dodavanje svojstava i atributa selektovanim objektima u dokumentu.

properties

Sadržaj ovog panela se menja u zavisnosti od objekta koji je selektovan u Design ili Code prikazu dokumenta. Na primer, kada je selektovan tekst u dokumentu, Properties Inspector prikazuje opcije za dodavanje karakteristika tekstu, a kada je selektovana slika, tada se prikazuju opcije za editovanje svojstva slike.

Oznake:, ,

Comments (0) Trackback from your site.

Dragan Filipović

Predavač na Kursu Web Dizajna - Web edukator.

Ostavi komentar

Morate biti prijavljeni da biste dodali komentar.