Izgled strane

Dragan Filipović Kurs, Prvi deo - Skripta Comments (0)

Svaka strana se sastoji iz dva dela: vizuelni deo i HTML kod koji sve spaja.

Vizuelni deo

vizuelni deo

HTML kod

HTML koristi sistem tagova (kodova) koji definišu svaki tip elemenata (od linka do slike) na veb strani. Svaki kod ima otvarajući i zatvarajući tag:

– otvarajući tag: <IME_ELEMENTA>
– zatvarajući tag: </IME_ELEMENTA>

Npr: tag za paragraf/pasus teksta je <p>. Pa se teskt u kodu vidi na sledeći način:

KOD:

<p> Neki tekst</p>

Tekst između otvarajućeg i zatvarajućeg taga vidi se na veb strani.

Osim imena HTML elementa, tag čini i određeni broj atributa – osobina, čije su vrednosti uokvirene navodnicima.
Element govori browser-u šta da uradi, a atribut kako da to uradi.
Primeri:

KOD:

<p align="right"> Neki tekst</p>

Vizuelni deo:

DIZAJN:

Neki tekst

Ovde je align=“right“ atribut taga <p>, a right je vrednost atributa align.

Ukratko:

<element atribut=“vrednost“>neki tekst</element>

Učenje HTML-a se svodi na učenje raznih tagova i načina njihovog korišćenja. Dreamweaver nudi listu svih tagova.

Osnovni tagovi web strane: 

Veb strana počinje otvarajućim <html> tagom, a završava se zatvarajućim </html> tagom. Osnovni izgled koda web strane:

KOD:

<html>

<head>

Ovde se nalaze informacije o strani: ključne reči, naslov strane, autor i sl.

</head>

<body>

Ovde se nalazi celokupni sadržaj strane.

</body>

</html>

Pregled koda neke web strane:

Desni klik — View page source, ili Pregled koda strane isl, u zavisnosti od brovsera.

Comments (0) Trackback from your site.

Dragan Filipović

Predavač na Kursu Web Dizajna - Web edukator.

Ostavi komentar

Morate biti prijavljeni da biste dodali komentar.