Prvi čas – HTML

Dragan Filipović Korak po korak, Kurs Comments (0)

Svaka strana se ‘sastoji’  iz dva dela: vizuelni deo i HTML kod.

Vizuelni deo

vizuelni deo

HTML kod

Pregled koda neke web strane Desni klik — View page source, ili Pregled koda strane isl, u zavisnosti od brovsera.

HTML koristi sistem tagova (kodova) koji definišu svaki tip elemenata (od linka do slike) na veb strani. Svaki kod ima otvarajući i zatvarajući tag:

– otvarajući tag: <ime_elementa>
– zatvarajući tag: </ime_elementa>

Npr: tag za paragraf/pasus teksta je <p>. Pa se teskt u kodu vidi na sledeći način:

<p>neki tekst</p>

  Tekst između otvarajućeg i zatvarajućeg taga vidi se na veb strani.

neki tekst

Osim imena HTML elementa, tag čini i određeni broj atributa – osobina, čije su vrednosti uokvirene navodnicima.
Element govori browser-u šta da uradi, a atribut kako da to uradi.

Primeri:

<p align="right">Neki tekst</p>

 

Neki tekst

Ovde je align=”right” atribut taga p, a right je vrednost atributa align.

Ukratko:

<element atribut="vrednost">neki tekst</element>

 Učenje HTML-a se svodi na učenje raznih tagova i načina njihovog korišćenja. Dreamweaver nudi listu svih tagova.

Comments (0) Trackback from your site.

Dragan Filipović

Predavač na Kursu Web Dizajna - Web edukator.

Ostavi komentar

Morate biti prijavljeni da biste dodali komentar.